1,

Mondd el Uradnak, mondd el Uradnak, Õ az igaz, hû barát! Nincs más hívebb senki sem e földön, Mondd Jézusnak egyedül!

2,

3,

4,

5,

6,


    7,

8,

Hol az Úr Jézus jár, a gonosz meghátrál, beteg gyógyul, talpra állván, hol az Úr Jézus jár.

Ahol Õ a gazda, senkinek sincs gondja, javait nagy bõven osztja, ahol Õ a gazda.

Aki hisz Õ benne, követi mindenbe, vele együtt lesz a mennybe, aki hisz Õ benne.

9,

Volnék én bárányka száz közt egy nyájban. Volnék én, bár a pásztor, tudom rám találna.

Mindenütt nyomában mennék. Merre menjek? Ha elfáradnék is, két karjába venne.

Megtalált a pásztor, körül vett a nyája, mendegél elõttünk, ballagok utána.

Megtalált a pásztor, vagyok báránykája, vezet élõ víznek, örök forrására.

11,

12,


13,


15,


23,

24,

Egymásnak terhét ha hordozzátok, Úgy tesztek Jézus szava szerint. Egymásnak terhét csak hordozzátok, Mint arra Jézus példája int!

28,

Éjjel, nappal angyal szeme vigyáz rám , Uram, Éjjel, nappal Angyal szeme vigyáz rám.

29,


30

Ajtódon valaki kopog:/ Ó, bûnös , mért nem nyitod meg? Ajtódon valaki kopog. /:Jézusod áll kint! Ajtódon valaki kopog :/Ó,bûnös, ne zárd ki Jézust, bocsásd be szíved ajtaján!

31

32

Istenem, nem értem, hogyan létezhettem nélküled, Nem ismerve a kegyelmed és féltõ szereteted. De Te gyermekeddé fogadtál , Új életet ajándékoztál,s nem kínoz már a félelem, mert mindig itt vagy velem. Áldom nagy kegyelmed, Téged ünnepellek, Téged és senki mást, amíg csak élek!

33

Ref: Hit, remény, szeretet e három közül a legnagyobb lett a szeretet. Elfedez mindent, hisz és mindent remél, hadd töltse be most a szívemet.

34,

Megváltóm hallottam hangodat: Jöjj gyermekem és járj én velem! Úr Jézus vágyom nézni orcád, Hasonló lenni szívben hozzád.

35,

36,

37,

38,

39,

40

Ó hogyha hinni mernél, ragyogna rád csoda! Többé te nem keresnél más életet soha!


41

42

44,

Utadon vezessen, formáljon, szeressen, legyen a te õrizõd!

szívesen szolgálni, hálával áldozni, Jézusra mutatni fel.

45,

46,

Igen, ott minden kész, Igen, ott minden kész Minden gyõztesnek jár örök rész, Boldog, véghetetlen öröm vár odafenn, Jézusért én is elnyerhetem.

47,

48,

Célod úgy valósul meg, Ha apránként építsz. A sok kicsi sokra megy, Mûved így gyarapszik. Bûntõl szíved szabadul - Megmos Jézus vére. Tedd a jót, mit mond az Úr S öröm lesz a bére. Kõre követ munkád halad;S titkod lassan érik. Így növekszel nap mint nap, Míg elérsz az égig.

49,

50

Ujjong már az angyalok kara, Jézus vére hozta õt haza. Öröm van a mennyben, zengve száll szava, Visszazengi szíveink dala.

51

52


53,

Eldõlt a szívemben: követem Jézust, Eldõlt a szívemben: követem Jézust. Eldõlt a szívemben: követem Jézust. Nincs visszaút,nincs visszaút.

Ha nincs is társam itt, követem mégis Õt. Ha nincs is társam itt, követem Jézust. Ha nincs is társam itt: követem mégis Õt. Nincs visszaút, nincs visszaút.

Mögöttem a világ, elõttem a kereszt. Mögöttem a világ, elõttem Jézus. Mögöttem a világ, elõttem a kereszt, Nincs visszaút, nincs visszaút.

54,

55,

Így szól ma tehozzád Jézus: Életem adtam érted. Így szól ma tehozzád Jézus: Életem adtam érted. Még ma válaszolj, kezébe tedd le élted, Még ma válaszolj, kezébe tedd le élted.

Mennyei korona vár rád, te légy h? mind halálig. Mennyei korona vár rád, te légy h? mind halálig. Kín, baj, szenvedés Jézussal üdvre válik, Kín, baj, szenvedés Jézussal üdvre válik.

56,

57,

58,


59,

60,

61,

62,

63,

Ref.: Ott fönn a hegyen van az a hely, Ahol a szív békére lel. A Golgotán áll a kereszt ...

..ha fáradt vagy oda jöhetsz.

..ha bûnös vagy, bátran jöhetsz.

..ha elhagytad vissza jöhetsz.

..várnak ott rád, mindig jöhetsz.

..Isten szívén megpihenhetsz.

64,

Jézus az életem Megváltója, Bûnömért adta magát. Szívem övé, tõle, néki, róla Zengem a háladalát.

66,

67,

Idõnk fut egyre sebesen, rohanva mint az ár. Fel nem tarthatja semmi sem, A nap hamar leszáll.

Jöjj, míg az éj rád nem borul, holnap késõ talán. Jöjj, zord sötétben felragyog Kereszt a Golgotán, Kereszt a Golgotán.

68,

69,

Messzirõl száll dalunk, halld meg ,ó , Jézusunk, csak feléd indulunk vágyakozva. Életünk, töltse meg Lelked szent hatalma, Így fogadj el, bûneinkkel, Krisztusunk vígy magasra

70,

71,

72,

73,

74,

75,

Szívemben napsugár, Jézus ,Te vagy . Szívembõl egy sugárt másnak is adj !

Egedbõl add nekem Szentlelkedet , Lehessek napsugár, fényes, meleg !

76,

Én jöttem, hogy segítsek éppen teneked, vedd észre és fogadjad el, Jöjj adjad a szívedet, én is adom, így te velem boldog leszel.
77,


79,


80,

Szüleimet szeretem szót fogadok nekik,Mert ami javamra van, mindig is azt teszik. Testvérem is szeretem, sosem bántjuk egymást, Ha példánkat követed, boldog leszel, meglásd! A szívünk és otthonunk Jézus elõtt nyitva, Szép családi életnek, bizony ez a titka. A szívünk és otthonunk Jézus elõtt nyitva, Szép családi életnek, bizony ez a titka.


81,

Isten teremtette, Isten teremtette ezt a napocskát, ezt a napocskát.

Isten teremtette, Isten teremtette ezt a napocskát, tenger hullámát.

Isten teremtette, Isten teremtette ezt a napocskát,tenger hullámát, jéghegyek csúcsát.

Isten teremtette, Isten teremtette ezt a napocskát,tenger hullámát, jéghegyek csúcsát,madarak dalát.

Isten teremtette, Isten teremtette ezt a napocskát,tenger hullámát, jéghegyek csúcsát,madarak dalát, apukát, anyukát és a kisbabát.


82,

Semmikor se szégyelld Jézust, halld, az ige hozzád szól:Semmikor se szégyelld Jézust, aki mindi jó barát. Minden ember hajtson térdet, és csak hálahimnuszt zengjen, ó semmikor ne szégyelld Jézust, Õ se szégyell majd téged.

83,

85,

86,

90,

Tégy engem békeköveteddé, hogy hinthessem az igemagvakat, Szentlelked hadd uralkodjék bennem, És az ajkamra adj tiszta szavakat.

Ó add Uram, hogy soha ne feledjem, hogy mi voltam, hogy mivé lettem én. Egész életemmel, lényemmel hirdessem: Jézus él! Benne mindig van remény.

Tégy engem békeköveteddé, Már sóvárogva vár rád a világ. Ó add,hogy lámpás legyek szent kezedben, aki utat mutat másoknak hozzád.

94,

Istenem nem értem hogyan létezhettem nélküled,nem ismerve a kegyelmed és féltõ szereteted. De Te gyermekeddé fogadtál új életet ajándékoztál,S nem kínoz már a félelem,Mert mindig itt vagy velem: Áldom nagy kegyelmed , Téged ünnepellek, Téged és senki mást, amíg csak élek.

95,

Esdve kérlek jó Atyám, Õrizd meg szívem! Néked átadom magam, Vedd az életem. Sátán támad ellenem, Szívem ne engedd neki soha, sohasem! Esdve kérlek jó Atyám, Õrizd meg szívem.

96,

Szeretnék lenni én, én, erõtlen szegény, az Úr szolgálatában halász. Ez a munka csodás, oly szép a halfogás, ezért ég bennem a munka láz. A hálóm mint vinném, a mély vízbe vetném, hal benne ha csak egy is akad, még azt is kivenném, az Úrhoz így vinném: Uram, hoztam Neked egy halat

Már kora hajnalon kis halászcsónakom Ott ring a hullámzó tengeren. A fogás oly nehéz, vad a hullámverés, De ad rá erõt az Úr, hiszem. Halász akkor örül, fogás ha sikerül, Nekem is ez a vágyam nem más, Uram, add meg nekem, hogy a bûn tengeren, Hadd legyek én is ember halász.

Lesznek majd napjaim, hogy a víz partjain, Szétszakadt hálóim foltozom. Bánat arcomra ül, mert messze elkerül, A szerencse, Uram jól tudom. Akkor te hozzám lépsz, a szívemre beszélsz: lesznek még ragyogó hajnalok. Jöjj te bús Péterem, jöjj, halássz énvelem, S akkor veled újra indulok.

Szeretnék lenni én, én erõtlen szegény, Az Úr szolgálatában halász. Ez a munka csodás oly szép a halfogás, Ezért száll szívembõl a fohász: Uram add meg nekem, hogy ifjú életem Bûnöst hozzon Hozzád, kire vársz, Lelked örömével, kezemben Igéddel, Hadd legyek én is ember halász.

97,

Ha te Jézust követed, akkor leszel boldog, Akármerre visz utad, Vele jó lesz dolgod. Esik esõ fúj a szél,Vihar tombol, mit se félj:Õ visel rád gondot.

98,

Szeretnélek meglátni teljes elmémmel,szeretnélek követni teljes erõmmel. Szeretnélek ismerni teljes szívemmel. Szeretnélek szolgálni egész lényemmel! Uram Tiéd az életem Tied már mindenem,támogass, hogy maradjak meg benned. Adj kérlek hitet, hogy meglássam a Te karod hatalmát, hogy égjen tüzed,ragyogjon életem, hogy minden kincsem Te legyél Istenem és minden értékem a Te oltárodon égjen el!

99,